sábado, 21 de janeiro de 2012

Un conto de Nadal


Nunha entrevista en The Paris Review, William Faulkner, ao ser preguntado polos seus personaxes favoritos citou en primeiro lugar a Sarah Gamp ("unha muller cruel e desapiadada, borracha, oportunista, pouco fiable, case todo nese personaxe era malo"), que aparece na novela Martin Chuzzlewit, de Charles Dickens. E é que se houbese que destacar unha das características fundamentais de Dickens é a de ter creado persoaxes tan extremadamente bos e tan extremadamente malos que semellan irreais.
Nas súas novelas, Dickens establecía a loita entre as boas accións e as malas accións dando como resultado a victoria do ben sobre o mal, aínda que na súa última novela, O noso amigo común, a súa visión sobre o ser humano era máis ben pesimista.
N'Un conto de nadal Dickens fálanos dunha 'transición' entre actitudes egoístas e interesadas e actitudes xenerosas, é dicir, dunha 'conversión' do mal ao ben. En todo caso, Ebenezar Scrooge, o personaxe principal desta historia, malia ser moi agarrado e avarento, non parece realmente malo, senón máis ben un velliño perrenchudo e desconfiado, illado do mundo e dos afectos.
(A tradución é de Alfonso Prada)

Sem comentários:

Enviar um comentário